کتاب قرآن ۱۲۰ قسمتی همراه با دو جعبه که در هر کدام ۶۰ قسمت از قرآن کریم قرار ذارد جهت وقف در مساجد و یا مجالس ختم قرآن جهت اهدا به ارواح در گذشتگان توسط موسسه بصیر عرضه می گردد. هر برگه قرآن کریم در این جزوات داخل پلاستیک یا سلفون قرار دارد و این امکان وجود دارد تا عکس و متن مربوط به عزیزان از دست رفته شما در اول آن الصاق گردد .

هدیه همراه با ۲ جعبه: از ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بستگی به نوع سفارش