این کتاب حافظ بسیار زیبا و نفیس همراه با قاب و با طرح برجسته روی جلد  و کاملارنگی بهترین و مناسبترین هدیه برای تمامی افراد می باشد و توسط این موسسه برای تمام نقاط ایران ارسال می گردد.